För en trygg och smidig visumansökan

Så här fungerar visumet

För att undvika de problem som kan uppstå vid in- eller utresa är det bra att förstå hur ett visum fungerar
och att visum från olika länder kan fungera olika.

Exempelvis så missförstås oftast datumen på visumet. Dessa datum är endast visumets giltighetsperiod, vilket innebär att du ska resa in till Thailand och därmed använda visumet inom giltighetsperioden. Antalet dagar du får stanna i landet får du av Thai Immigration Officer vid Checkpoint på flygplatsen eller vid gränsen.

VISUMETS OLIKA DELAR
(1) Visumnummer

Observera att visumnumret krävs för att fylla i så kallad Arrival/Departure Card. Kortet får du antingen på flygplanet eller vid Immigration Checkpoint. Detta kort krävs oavsett om man har visum eller inte.

(2) Typ av visum + (3) Kategori

Det ska stå vilken typ av visum samt kategori visumet består av. Perioden du får stanna i Thailand utgår från denna information. Om det står Tourist med kategori TR innebär det att du får stanna i Thailand i upp till 60 dagar i rad. Om det står Non-Immigrant (med kategori O, ED eller B) får du då stanna i upp till 90 dagar i rad. Det är viktigt att du kontrollerar stämpeln du får av Thai Immigration Officer vid Checkpoint. Den stämplade perioden du får stanna måste överrensstämma med det visum du har.

(4) Antal inresor + (5) Motsvarande avgift

Kontrollera att antalet inresor stämmer med det du har ansökt om. Ett S innebär Single Entry, enkel inresa. Detta innebär att visumet fungerar endast en gång. Det går inte att spara visumet till en senare inresa utan visumet aktiveras automatiskt vid första inresan. Om det står 2 eller 3 på Tourist visa innebär det Double, respektive Triple Entry. För Non-Immigrant Visa kan det stå antingen S (Single Entry) eller
M (Multiple Entry), vilket är flera inresor (obegränsat antal inresor under visumets giltighetsperiod).

(6) Utfärdningsdatum

Det datum som visumet är utfärdat. Det innebär INTE inresedatum till Thailand.

(7) Utgångsdatum

Datum då visumet går ut. Om du reser in i Thailand från och med detta datum fungerar ditt visum inte längre.
Det innebär att du måste resa in i landet senast en dag innan visumet går ut för att visumet ska fungera.

(8) Passnummer

Ditt passnummer.

(9) Personliga uppgifter

Ditt namn och eventuellt födelsedatum.

EVENTUELL FÖRLÄNGNING

Behöver du förlänga din vistelse i Thailand ska du vända sig till Thai Immigration Office. Du är inte alltid garanterad en förlängd vistelse, beslutet tas av Immigration Office och varierar från fall till fall. Vi rekommenderar att du tar kontakt med närmaste Immigration Office
om det är något du undrar över gällande ditt visum eller vistelse.

OVERSTAY

Om du stannar längre än giltigt datum, oavsett visum eller 30/15 dagars exemption, får du betala böter vid utresan (vid Immigration Checkpoint). Detta kallas Overstay och kostar (2013) 500 THB per person och dag.
Tänk på att vara ute i god tid då processen kan ta lång tid och du kan riskera att missa din resa.

Postadress

Visumservice Göteborg AB
Box 111 21, 404 23 Göteborg

Telefon

+46 (0) 708-89 97 84

Telefontider

Mån-fre: kl 9.00 - 16.30
Lunchstängt: kl 12.00 - 13.00

E-post

info@visumservicegoteborg.se

© Copyright 2019 Visumservice Göteborg AB