För en trygg och smidig visumansökan

Non-Immigrant “O-A” Visa
(1 Årsvisum)

Denna typ av visum beviljas en person som är 50 år eller äldre och vill resa till Thailand som turist. Visumet finns bara Multiple Entry och giltigt ett år. Vid varje tillfälle får du stanna i upp till 365 dagar. Men måste rapportera dig till invandring varje 90 dagar.

                        HANDLINGAR SOM KRÄVS
 • Ansökan 1 ex.
  Det är viktigt att ansökningsformuläret är rätt ifyllt och undertecknat. Föräldrar eller vårdnadshavare får underteckna för barn som inte kan underteckna själva.
  Ansökningsblankett>>
  Declarationform>>
 • Kopia på passet
  Endast sidan med foto, namn, födelsedatum samt uppgifterna om passet. Passet skall vara giltigt i minst sex (6) månader ifrån inresedagen.
 • Kopia på stämpeln ifrån senaste utlandsresa, om sådan inte finns skall en blank sida kopieras.
 • Ett foto på dig själv där du håller upp passets id-sida framför kameran.
 • Kopia på passet 2 ex.
  Endast sidan med foto, namn, födelsedatum samt uppgifterna om passet.
 • 2 st ID-foton
  Storleken ska vara ca
  3,5 x 4,5 cm. Fotona ska ha vit eller ljus enfärgad bakgrund och vara nytagna samt ej vara hemgjorda. Det går bra att ta fotona på fotoautomat (ID-foto). Skriv gärna namn på baksidan.
 • Additional form 2 ex.
  Det är viktigt att formuläret är rätt ifyllt och undertecknat. 
  (Additional form>> )
 • Belastningsregistret
  1 ex. original och 1 ex. kopia av utdrag från polisens belastningsregister från polismyndigheten. Det ska vara på engelska.
 • Läkarintyg
  1 ex. original och 1 ex. kopia av Läkarintyg från en svensk vårdinrättning. Intyget ska vara stämplat av den svenska vårdinrättning. Det ska vara på engelska.
  ( Läkarintyg >>)
 • Personbevis
 

1 ex. original och 1 ex. kopia av personbevis från Skatteverket eller kopia på svenskt
ID-kort/körkort.

 • Finansieringsbevis

       1. Pensionsinkomstsintyg från Pensionsmyndigheten,

1 ex. original och 1 ex. kopia av försäkringskassan eller andra försäkringsinstitut. Beloppet ska beräknas vara minst 18 500 SEK per månad efter skatt. Observera att det inte går med taxeringsuppgifter eller deklarationsuppgifter.

 
Eller..

2. Bankintyg
1 ex. original och 1 ex. kopia av ett bankintyg som visar beloppet på minst 228 000 SEK
(800 000 baht) under de senaste 3 månaderna. Intyget ska vara stämplat av banken.
Kontoutdrag godtages inte.

Eller..

3. En kombination av finansieringsbevis 
1 ex. original och 1 ex. kopia av
kombination på pensionsinkomstsintyg (per månad efter skatt x 12 månad) och bankintyg som totalt per år blir minst 228000 kronor (800,000 Baht). 

 • Sjukvårdsförsäkring
  1 ex. original och 2 ex. kopia av
  sjukvårdsförsäkringen måste vara under hela vistelsen i Thailand med följande täckning:
  - Öppenvård med ett försäkrat belopp på minst 40 000 THB, och
  - Sjukvårdsförmåner med ett försäkrat belopp på minst 400 000 THB
  Mer information av sjukvårdsförsäkring på engelska>>
 • Priser
  Vår serviceavgift är 1000 SEK (inkl moms) per ansökan. I denna avgift ingår portoavgift med rekommenderat brev vid returnering av pass och visum. Totala kostnader per ansökan för Non-Immigrant ”O” Visa:

  Typ av visum                                                       Visumavgift              Serviceavgift            Thailandspass              Totalt

  Multiple Entry Non-Immigrant Visa                             1750:-                        1000:-                          1000:-                      3750:-
 • FLERA ANSÖKNINGAR
  Det går bra att skicka flera ansökningar tillsammans.
  Vid försändelser av 6 ansökningar eller fler tillkommer en extra avgift på 100 SEK (inkl moms). Avgiften gäller för samtliga inskickade ansökningar.
 • BETALNING OCH ANSÖKAN
  Visum- och serviceavgiften betalas endast i form av kontanter och skickas tillsammans med ansökan. Skicka ansökan till oss. Alla handlingar tillsammans med avgift skickas in som rekommenderat brev (eller eventuellt med spårbar kurir) till:

  Visumservice Göteborg AB
  Södra Hamngatan 7
  411 14 GÖTEBORG
 • BEHANDLINGSTID
  Vi behandlar din ansökan så fort handlingarna mottagits, förutsatt att alla handlingar är korrekta och betalning erhållits. Dock är det upp till konsulatets behandlingstid som styr tiden det tar innan du får tillbaka ditt pass med visum.

  Vi rekommenderar att din ansökan är oss tillhanda senast 4 arbetsveckor före din avresa. Vid brådskande fall kontakta oss gärna före du skickar ansökan till oss.
Postadress

Visumservice Göteborg AB
Box 111 21, 404 23 Göteborg

Telefon

+46 (0) 708-89 97 84

 Telefontider

Mån-fre: kl 9.00 - 16.00
Lunchstängt: kl 12.00 - 13.00

E-post

info@visumservicegoteborg.se

© Copyright 2021 Visumservice Göteborg AB